Inwoners

Nieuws

Wilt u graag verhuizen? Of wilt u juist uw huidige woning aanpassen? Wij horen graag wat uw woonwensen zijn. Tot en met 6 september kunt u hierover een enquête invullen. De enquête is...
Lees meer over 'Maak uw woonwensen kenbaar'

Het Integraal huisvestingsplan (IHP onderwijs) is een strategisch meerjaren huisvestingsplan voor het onderwijs in de gemeente Berkelland en heeft betrekking op de periode 2020-2036. Het plan is ...
Lees meer over 'Integraal Huisvestingsplan ond...'

De Bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over het jaar 2020.
Over het geheel laat de Bestuursrapportage een nadeel zien van € 281.000.
De afwijkingen die zijn benoemd heb...
Lees meer over 'College biedt Bestuursrapporta...'

Deze regeling is bedoeld voor monumenten met een publieksfunctie en regionale musea met minimaal 8000 betalende bezoekers per jaar. Onder deze doelgroepen verstaan we: - een monument (Rijks- of g...
Lees meer over 'Provinciale subsidieregeling C...'

Op 29 juli, 5 augustus, 12 augustus en 19 augustus is de Publiekswinkel
’s avonds niet geopend. U kunt dan tussen 17.00 en 19.00 uur NIET bij ons terecht.
Lees meer over 'Publiekswinkel ’s avonds...'