Inwoners

Nieuws

Wij krijgen klachten van Remondis dat er kraftzakken (papier + plasticzak) die onder andere door agrariërs worden gebruikt aangeboden worden bij het oud papier. Dit is geen papier uit huisho...
Lees meer over 'Kraftzakken horen niet bij het oud papier!'

De gemeenteraad heeft op 12 november ingestemd met het ontwerp van de ‘Structuurvisie woningsplitsing buitengebied (extra verblijfsobject met een woonfunctie)’ en de ‘Aanvulling...
Lees meer over 'Dubbele bewoning en woningsplitsing in het buitengebied'

Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Dus wanneer uw of iemand anders leven in direct gevaar is. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk, of als u getuige bent van een misdrijf of denkt ...
Lees meer over 'Wanneer kan ik alarmnummer 112 bellen?'

De Welzijnsraad vergadert dit jaar nog één keer en dat is op woensdag 11 december. De vergadering start om 20.00 uur in de collegekamer van het gemeentehuis aan de Marktstraat 1 in ...
Lees meer over 'Welzijnsraad vergadert 11 december '

Vanaf het voorjaar van 2020 biedt de gemeente Berkelland alle basisschoolleerlingen de kans om op laagdrempelige manier kennis te maken met sportverenigingen en culturele instellingen binnen de g...
Lees meer over 'Sjors Sportief & Sjors Creatief in de gemeente Berkelland'