Bestuur

College B&W april 2019 website

College B&W april 2019 website

Nieuws

De gemeenteraad van Berkelland vergadert op 7 juli om 16.30 uur. Indien de vergadering vanwege het late tijdstip wordt geschorst zal de vergadering op 8 juli worden hervat. Vanwege de maatregelen...
Lees meer over 'Gemeenteraad vergadert 7 juli ...'

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad niet in de raadzaal, maar digitaal. Hela...
Lees meer over 'Raadsnotulen 17 juni'