Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.
Lees meer over 'Tip van de week'

(Accordion ingeklapt)

Op 26 en 27 augustus 2019 wordt er onderhoud uitgevoerd aan de brug nabij de Mallumse molen in Eibergen.

Lees meer over 'Brugonderhoud Mallumse Molen'

(Accordion ingeklapt)

Het inwonerpanel ‘Berkelland Spreekt’ heeft zich gebogen over de identiteit en het profiel van Berkelland. De resultaten van dit onderzoek zijn nu uitgewerkt. Het onderzoek is in het ...
Lees meer over 'Inwonerpanel spreekt zich uit over identiteit en profiel van Berkelland '

(Accordion ingeklapt)

Het Berkellands Naoberfonds gaat op 1 september 2019 van start. De subsidieregelingen zijn vastgesteld. Na een sollicitatieprocedure zijn in de adviescommissie van het Berkellands Naoberfonds ben...
Lees meer over 'Berkellands Naoberfonds: subsidieregeling vastgesteld en leden adviescommissie benoemd'

(Accordion ingeklapt)

Inwoner centraal in de lokale vertaling van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk willen binnen het Sociaal Domein graag maatwerk bieden aan h...
Lees meer over 'Één verordening Sociaal Domein'