Afspraak maken

We willen de contactmomenten tussen onze inwoners en medewerkers zoveel mogelijk beperken om de mogelijke verspreiding van het corona virus te voorkomen. Wij verzoeken u daarom een afspraak te maken, er is geen vrije inloop. 

Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts?

Dan verzoeken wij u geen afspraak te maken. Als u al een afspraak heeft staan, verzoeken wij om deze af te zeggen en een nieuwe afspraak te maken. Samen beschermen we de mensen om ons heen.

Afspraak maken

Veel producten kunt u via de website aanvragen. Ook wijzigingen, zoals een verhuizing, kunt u online doorgeven. Wij adviseren u om, wat online kan, online te doen. 

Voor wanneer kan ik een afspraak maken?

Op maandag t/m vrijdag in de ochtend van 8.30 tot 12.30 uur. 

Waarvoor kunt u een afspraak maken

 • Rijbewijs, aanvraag*
 • Pas of id-kaart aanvragen*
 • Uittreksel BRP*
 • Uittreksel burgerlijke stand
 • Bewijs van in leven zijn*
 • Verklaring omtrent gedrag*
 • Echtscheidings-/ontbindingsakte
 • Verhuizing doorgeven
 • Aangifte geboorte (kind moet geboren zijn in Berkelland)
 • Aangifte overlijden (overleden in Berkelland)
 • Aanmelding vanuit buitenland
 • Briefadres aanvragen
 • Erkenning (kind)
 • informatie over huwelijk of partnerschap
 • Naamswijziging (voornaam)
 • Naturalisatie verzoek indienen

* voor deze producten moet u zijn ingeschreven in de gemeente Berkelland!

Afspraak afzeggen

Het kan gebeuren dat uw afspraak niet door kan gaan. U bent ziek geworden of er is iets anders tussen gekomen. In de mail die u van ons ontvangt kunt u dit gemakkelijk zelf wijzigen. U kunt natuurlijk ook met ons contact opnemen.

Telefonisch contact

Lukt het niet om via de computer een afspraak te maken? U kunt maandag tot en met vrijdag ook telefonisch een afspraak laten inplannen. Bel met ons: 0545 - 250 250.