Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Afvalcontainers

De meeste huishoudens krijgen van de gemeente een grijze, een groene en een blauwe container voor restafval, groente-, fruit-, tuin- (GFT)afval en voor klein chemisch afval (KCA). Groene en grijze containers zijn geregistreerd door middel van een adressticker, als er geen sticker op zit wordt de container niet leeggemaakt. Wanneer u verhuist moet u de containers achterlaten. Er zijn twee formaten containers, namelijk 140 en 240 liter. Het is mogelijk uw container om te wisselen, ook kunt u een extra container bestellen.

Mijn container is niet geleegd

U moet hiervoor telefonisch contact op nemen met de klantenservice van Ter Horst, 0315-257313. Iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur.

Containers: omruilen, kapot, stickers, extra containers

Het is mogelijk om de wijziging digitaal door te geven. Gebruik daarvoor de knop boven aan deze pagina!

Lukt dit niet dan kunt u contact opnemen via 0545 - 250 250.

Let op: omruilen van een kleine grijze container naar een grote grijze container of een extra grijze container kost 30,40 euro.

Omruilen van een grote grijze container naar een kleine grijze container kost niets. Vanaf 1 januari 2020 is de omruiling van een groene container, van groot naar klein en van klein naar groot, ook gratis.

Inzameling, waar moet ik op letten?

 • De inzameling begint om 7.00 uur, zet de container op tijd aan de weg.
 • De deksel van de container moet gesloten zijn. Containers met een open deksel worden niet geleegd.
 • Los aangeboden afval, dozen en/of zakken worden niet ingezameld.
 • U moet de container zo aanbieden dat de wielen en de handgreep van de straat af staan, dus met de klepopening naar de straatkant.
 • En zo veel mogelijk twee aan twee aan de weg zetten. Let er op dat er tussen de containers onderling of naastgelegen obstakels (bomen, palen, enz.) 30 centimeter ruimte is. Alleen dan kan de tilarm uw container oppakken.
 • Zet dus uw container niet bij obstakels neer zoals bijvoorbeeld onder of tegen een boom, tegen een lantaarnpaal of gevel of in de directe nabijheid van een geparkeerde auto.

Afvalstoffenheffing

De gemeente zamelt alle huishoudelijke afvalstoffen voor u in. Over de kosten van deze inzameling en de verwerking van de afvalstoffen wordt afvalstoffenheffing geheven. Ook al biedt u geen huisvuil voor inzameling aan, dan moet u toch deze heffing betalen. Voor bedrijven gelden andere afspraken.

Tarieven 2020

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

 • voor basispakket 140 grijs (grijs 140, groen 140 of 240) € 136,90
 • voor basispakket 240 grijs grijs 240, groen 140 of 240) € 187,60
 • voor verzamelcontainers (ondergronds of bovengronds) € 136,90

Extra containers? Dan wordt de belasting verhoogd met:

 • grijze container met een inhoud  van 240 liter € 121,70
 • grijze container met een inhoud van 140 liter € 91,25
 • groene container met een inhoud van 140 liter € 0,00
 • groene container met een inhoud van 240 liter € 0,00

Overige tarieven

Voor het omruilen van een kleine grijze container naar een grote grijze container of het bezorgen van een extra grijze container:

 • per keer € 30,40
 • als, ingeval van nieuwe vestiging op een perceel, de omruil plaats vindt binnen 2 maanden na de vestigingsdatum volgens de Basisregistratie Personen € 0,00

Voor het omruilen van een grote grijze container naar een kleine grijze container betaalt u niets. Ook het omruilen van groene containers is gratis.

Wanneer wordt u voor de afvalstoffenheffing aangeslagen?

De afvalstoffenheffing bent u verschuldigd vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. Indien u verhuist naar een (nieuwbouw)woning waar nog geen afvalcontainers aanwezig zijn, moet u zelf containers aanvragen. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen afvalstoffenheffing meer te betalen. Bij een verhuizing op bijvoorbeeld 23 mei, betaalt u het vastrecht tot en met eind mei, plus de containeraanbiedingen die tot en met 23 mei op het perceel hebben plaatsgevonden.

Wilt u uw financiële administratie tot het noodzakelijke minimum beperken? U kunt de gemeentelijke heffingen per acceptgiro of via een automatische incasso betalen. Geeft u toestemming voor een automatische incasso dan wordt periodiek een deel van de belasting van uw rekening afgeschreven. Voor meer informatie over hoe u toestemming verleent kunt u contact opnemen met de gemeente, (0545) 250 250.