Riool

Rioolverstopping in de kernen

ErafscheidingsputU woont in een kern en uw riool is verstopt? Dan moet u eerst zelf kijken waar de verstopping zit. Dat doet u door het erfscheidingsputje op te graven.

Staat het putje vol water? Neem contact op met de gemeente, bel (0545) 250 250.

Staat er geen water in het putje? Dan zit de verstopping op uw eigen perceel. U kunt de verstopping dan zelf verhelpen of een bedrijf inschakelen, de kosten zijn voor uw rekening.

Als blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk riool veroorzaakt is door onjuist gebruik van het particulier riool, dan komen de kosten voor rekening van de veroorzaker.

Rioolverstopping in het buitengebied (drukriolering)

Storingen aan de riolering in het buitengebied kunt u melden, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Neem contact op met Dusseldorp Rioolservice (0544) 395 527 om een melding te doen.

Rioolaansluiting

Iedereen die afvalwater loost in de bodem is verplicht een rioolaansluiting te hebben op het gemeenteriool. Dien een verzoek in voor aansluiting op het gemeenteriool.

Rioolheffing

Huishoudens, bedrijven en instellingen die gebruik maken van het riool moeten een rioolheffing betalen. Lees verder over de rioolheffing.

Wat er wel en niet in het riool mag komen

Welk afval mag ik door de wc of gootsteen spoelen?