Afvalstoffenheffing

Wat is afvalstoffenheffing?

Afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor inzameling, vervoer en verwerking van huishoudelijk afval. Elk huishouden moet afvalstoffenheffing betalen, ook als u geen gebruik maakt van de dienst.

Belastingkantoor Twente

De gemeente Berkelland heeft de uitvoering gemeentelijke belastingen en Wet WOZ uitbesteed aan het gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente), www.gbtwente.nl.

Informatie

Heeft u een vraag over afval? Veel informatie kunt u vinden op uw persoonlijke afvalkalender of onder het kopje Afval/Riool.