Herijking RODE

Informerende avonden over windenergie in Berkelland 

Initiatieven voor grootschalige windturbines moeten in Berkelland voldoen aan het beleid Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking (RODE). De gemeenteraad wil het RODE-beleid herijken om windinitiatieven goed te kunnen beoordelen. Om tot herijking te komen zijn er op 10 maart en 6 april digitale informerende bijeenkomsten gehouden voor raadsleden en genodigden. Inwoners en andere belangstellenden konden tijdens deze digitale avonden meekijken en via de chat vragen stellen. 

Op 10 maart hebben de volgende sprekers een presentatie gegeven:

  • Carlos Huijser, opgaveteam     
  • Matthew Vuijk, opgaveteam    
  • Frank Stroeken, Wing        
  • Lex Groenewold, GGD        
  • Mark Pot, SOVW

Bekijk hieronder het filmpje van 10 maart. De avond begint vanaf 15.20 minuten, daarvoor was de (digitale) inloop. 

15:20 min Openings door groepsleider Marcel van Dijk  
33:20 min Carlos Huijser Doelstelling en stand van zaken energieneutraal 2030
39:25 min Matthew Vuijk Ontwikkelingen in de Berkellandse samenleving
59:20 min Frank Stroeken Aandachtspunten voor windturbines in een landschap
1:33:40 min Lex Groenewold Gezondheidsafwegingen
2:21:15 min Mark Pot / Bas de Wit Windladder-concept

De presentaties van de sprekers en meer informatie over hun onderwerpen zijn onderaan deze pagina te vinden.

Op  6 april hebben de volgende sprekers een presentatie gegeven:

  • Joël van Tiem, Liander          Infrastructuur voor wind in Achterhoek
  • Mathijs Heitkamp, Vestas     Techniek, hoogtes en energieopbrengsten
  • Frank Debets, financiën       SDE-subsidie en businesscase
  • Bart Blokhuis, KplusV           Rollen van een overheid in energieprojecten
  • Ivo van Es, Provincie            Rolverdeling en reikwijdte provincie en gemeente

Bekijk hieronder het filmpje van 6 april. 

Na de informerende avonden vervolgden wij de herijking met een oordeelsvormende avond. Daarin buigt de gemeenteraad/de raadscommissie zich over de keuzemogelijkheden voor windenergie. Na deze oordeelsvormende avond zal een besluit van de gemeenteraad volgen over de herijking van het RODE-beleid.
De presentatie van Carlos Huijser en Matthew Vuijk is hier te bekijken.

Bekijk hieronder het filmpje van 21 april.

1.    De effecten van windenergie

De sprekers op 10 maart over de effecten van windenergie waren:         

Achtergrond documentatie:

2.    De techniek achter windenergie

De sprekers op 6 april over de techniek achter windenergie waren: 

Achtergrond documentatie:
•    2.1 Liander Transportcapaciteit
•    2.3 Debets - Businesscase Zon en Wind rapport Berkelland
•    2.3 Debets - Businesscase rekensheet SDE windpark

3.    De mogelijkheden voor lokale kaders voor windenergie

De sprekers op 6 april over lokale kaders waren:

Achtergrond documentatie:
•    3.1 NWEA - Gedragscode WoL
•    3.2 npRES - bevoegdheden participatie
•    3.2 Prov Gld - Beleidslijn Windenergie
•    3.2 RVO Procedures voor windenergie infoblad MR