Bomenbeleidsplan 2020-2029

De gemeenteraad heeft op 24 november 2020 ingestemd met het Bomenbeleidsplan 2020-2029.

Bomen zijn belangrijk in Berkelland. Ze bepalen voor een groot deel de landschappelijke kwaliteit waar Berkelland zo trots op is, en geven sfeer aan de dorpen. Ook voor de beleving van de inwoners, en voor de klimaatadaptatie zijn bomen van groot belang.

Het Bomenbeleidsplan 2020-2029 geeft in hoofdlijnen aan hoe de gemeente de komende 10 jaar met de bomen wil omgaan.

Bekijk hier het Bomenbeleidsplan 2020-2029