Cultuurhistorisch erfgoed

Onze gemeente heeft een rijk verleden en er is nog veel erfgoed dat daaraan herinnert. Wij vinden het belangrijk dat dit erfgoed in stand blijft en wordt onderhouden. Samen met de eigenaren en andere betrokkenen zetten we ons daarvoor in.

Cultuurhistorisch erfgoed is onderdeel van onze Berkellandse cultuur, net als muziek, kunst en lokale gebruiken, tradities en verhalen.

Onder erfgoed verstaan wij:

  • Beschermde monumenten (zoals huizen en boerderijen, maar ook buitenplaatsen en beschermde dorpsgezichten)
  • Landschap (zoals ons oude gevarieerde cultuurlandschap en de daarbij horende elementen)
  • Archeologie (resten van menselijke bewoning onder de grond)
  • Immaterieel erfgoed (de verhalen en de tradities)

Onze gemeente heeft 330 beschermde monumenten. Op www.erfgoedberkelland.nl staan de adressen van de monumenten. Op een adres bevinden zich soms meerdere monumenten.