Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Beschermd dorpsgezicht en historische buitenplaats

Voor rijksbeschermde dorpsgezichten en historische buitenplaatsen zijn er vaak wat meer regels als het gaat om bouwwerkzaamheden en welstandseisen. Hiermee krijgt u te maken als u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Twee dorpsgezichten hebben een beschermde status, de omgeving van de Mallemse molen in Eibergen en het dorp Gelselaar met aanliggende essen. En we hebben één beschermde historische buitenplaats; Ruurlo. Meer informatie zoals de begrenzingskaart, besluit en toelichting vindt u bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten

Binnenkort komt er nieuw beleid voor het plaatsen van zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten. Zodra deze ter inzage komt kunt u een zienswijze indienen.