Nederlander worden

U kunt Nederlander worden als een van uw ouders Nederlander is (van rechtswege), door optie of door naturalisatie.

Kosten

In 2021 gelden de volgende tarieven:

  • Optie enkelvoudig 196 euro
  • Optie meervoudig 335 euro
  • Optie mee-opterend kind 22 euro

Nederlander van rechtswege

U bent Nederlander van rechtswege wanneer een van uw ouders Nederlander is. Er zijn een paar regels voor het Nederlanderschap van rechtswege, maar er kunnen altijd uitzonderingen zijn.

Was uw vader Nederlander toen u werd geboren en was hij getrouwd met uw moeder? Dan bent u Nederlander.

Bent u in of na 1985 geboren en is uw moeder Nederlands, dan bent u Nederlander. Het maakt dan niet uit of u in of buiten Nederland geboren bent. Of dat u geadopteerd bent. Heeft u een Nederlandse moeder en bent u voor 1985 geboren, dan kunt u door optie Nederlander worden.

Is uw vader Nederlander en uw moeder niet en was uw vader bij uw geboorte niet met haar getrouwd? Dan moet u door uw vader erkend zijn. Dat betekent dat uw vader officieel heeft bevestigd dat u zijn kind bent.

Als uw vader of moeder tijdens uw geboorte woonde in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten en uw vader of moeder is ook geboren in Nederland terwijl hun vader of moeder in Nederland woonde, dan bent u volgens de wet Nederlander. Het maakt dan niet uit welke nationaliteit uw ouders hebben. Voor een kind dat na 1 april 2003, maar voor 1 maart 2009 door een Nederlander is erkend, bestaat een aparte regeling. Het kind kan door optie de Nederlandse nationaliteit krijgen.

Nederlandse nationaliteit door optie

Soms kunt u Nederlander worden via de optieprocedure. De optieprocedure is de makkelijkste en snelste manier om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. U moet wel behoren tot een bijzondere, in de wet genoemde groep. U hebt bijvoorbeeld een Nederlandse moeder en u bent geboren voor 1985. De procedure duurt ongeveer 3 maanden. De overige voorwaarden vindt u in de brochure Hoe kunt u Nederlander worden?

Wanneer u Nederlander bent geworden, moet u naar de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af.

Nederlandse nationaliteit door naturalisatie

Als u niet via de optieprocedure Nederlander kunt worden, kunt u naturaliseren. Naturalisatie duurt maximaal 1 jaar. Als u aan alle naturalisatievoorwaarden voldoet, kunt u  een verzoek om naturalisatie bij de gemeente indienen. U moet officiële documenten zoals uw paspoort, verblijfsvergunning, geboorteakte van uw kind, huwelijksakte en een inburgeringsdiploma laten zien.

U kunt 'Nederlanderschap door naturalisatie' aanvragen als u een geldige verblijfsvergunning heeft, minimaal 5 jaar in Nederland woont (minimaal 3 jaar als u met een Nederlander bent getrouwd), en het inburgeringsexamen haalde. Andere eisen kunt u nalezen in de brochure Hoe kunt u Nederlander worden? De gemeente controleert uw gegevens en stuurt uw verzoek met een advies van de burgemeester naar de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). De IND onderzoekt of u Nederlander kunt worden.

U wordt pas Nederlander bij de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit van Nederlanderschap. Een naturalisatieaanvraag duurt maximaal 1 jaar en kost geld.

Meestal moet u afstand doen van andere nationaliteit(en). U hoeft geen afstand te doen van uw andere nationaliteit als:

  • dat niet mag van het land waar u vandaan komt;
  • u in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten bent geboren en nu in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten woont;
  • u getrouwd bent met een Nederlander;
  • als u vluchteling ben en in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten woont.

Kinderen naturaliseren

Vreemdelingen die in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten wonen, kunnen tegelijkertijd met hun aanvraag voor naturalisatie ook een aanvraag voor mede-naturalisatie voor hun kinderen doen.

Meer informatie

Website Immigratie- en Naturalisatiedienst