Overlijden

Overlijdensaangifte

Het overlijden van een naaste moet u melden bij de gemeente waar de persoon overleden is.

Begrafenis of crematie

Uw naaste kan worden begraven of gecremeerd nadat u schriftelijke toestemming heeft ontvangen. In de meeste gevallen vraagt een begrafenisondernemer het verlof aan. Een verlof tot begrafenis of crematie kunt u ook zelf regelen.

Doodgeboren kind

U moet aangifte doen bij de gemeente waar uw kind doodgeboren is, hierna verleent de gemeente toestemming uw kind te begraven of cremeren.

Grafonderhoudsrecht

Het graf van uw naaste kunt u zelf onderhouden, ook kunt u het grafonderhoud aan de gemeente uitbesteden.