Gegevens enquêtes Berkelland in Balans

Vanwege verzoeken geven wij - eerder dan gepland - inzage in de zogenoemde ruwe data uit de enquêtes over Berkelland in Balans. In november 2019 zijn zowel intern als extern enquêtes gehouden om zoveel mogelijk ombuigingsideeën op te halen. Dat heeft gelukkig een grote ideeënrijkdom opgeleverd.

Wij zijn tot nu toe terughoudend geweest om deze gegevens openbaar te maken. En dat heeft een reden. Zorgvuldigheid en met respect omgaan met ombuigingsideeën die inwoners en medewerkers aandragen zijn kernbegrippen in onze werkwijze.
Het openbaar maken in deze fase, kan leiden tot verwarring en misverstanden in de samenleving en in onze gemeentelijke organisatie.

De aangeleverde ideeën zijn voor ons een rijke bron van materiaal om uit te putten bij de totstandkoming van het uiteindelijke raadsvoorstel tot ombuigingen. Alle ideeën worden nu getoetst op effectiviteit, haalbaarheid en wenselijkheid. Er is dus geen rechtlijnig verband tussen een geopperd idee en de realisatie ervan. Er staan ideeën bij die inwoners zeer raken, maar die hoogstwaarschijnlijk helemaal niet haalbaar zijn. Daarnaast kunnen er uit de processen met deskundigen en betrokkenen uit de samenleving nieuwe ideeën komen. Het is dus niet mogelijk om uit deze gegevens nu al conclusies te trekken. 

Het was de bedoeling deze data in mei openbaar te maken. Dan is er een compleet zicht op alle uitgewerkte ideeën. Dan is ook duidelijk hoe het voorstel van het college aan de gemeenteraad er uit ziet om 3,5 miljoen euro te bezuinigen.