Initiatieven

De samenleving vraagt steeds meer om een gemeente die ruimte biedt aan eigen ideeën en initiatieven van inwoners. Als gemeente zijn we soms één van de spelers die initiatieven van inwoners verder kan helpen, zonder de boel te bedisselen of over te nemen. Dat noemen we de “doe-het-samen samenleving”.

  • Berkellands Naoberfonds

    12 september 2019

    De gemeenteraad heeft op 21 mei 2019 besloten om per 1 september 2019 een Naoberfonds open te stellen. Dit fonds heeft als doel de leefbaarheid in de gemeente te vergroten. Jaarlijks is er een budget van € 100.000,- beschikbaar voor goede ideeën van inwoners, verenigingen of stichtingen of andere organisaties.

  • Leefbaarheidsalliantie

    08 juni 2020

    In de Leefbaarheidsalliantie Gelderland werken vier organisaties samen om initiatieven van actieve bewoners te ondersteunen. Initiatieven die de kwaliteit van leven, wonen en werken versterken. Zij doen dat in opdracht en met ondersteuning van de provincie Gelderland.