Contactpersonen kernen

Hebt u een idee, vraag of probleem waarbij de gemeente zou kunnen helpen? Dan is de contactpersoon hiervoor de aangewezen persoon. Want hij of zij is de vertegenwoordiger van de gemeente en is er voor u. Daarom werkt een contactpersoon in de kern zelf.

Zoekt u een antwoord of hulp bij vragen en initiatieven met maatschappelijk raakvlak dan kunt u terecht bij onze contactpersonen voor de kernen.

Wat kan een contactpersoon voor u betekenen?

Een contactpersoon…

  • Informeert over ontwikkelingen in de gemeente
  • Maakt u wegwijs in de wirwar van overheidsregels
  • Is een vraagbaak voor alle inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen

Met welke vragen kunt u bij de contactpersonen terecht?

U kunt alles over en voor uw leefomgeving en woonplezier voorleggen aan en bespreken met de contactpersonen. Bijvoorbeeld: 

  • Hoe kunt u in uw buurt of kern een bepaalde voorziening realiseren?
  • Aan welke regels moet u voldoen om een bedrijf te starten, uit te breiden of te verplaatsen?
  • Is er financiële ondersteuning mogelijk voor uw vereniging?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor u als u stopt met uw agrarisch bedrijf?
  • En ook vragen over bijvoorbeeld toeristische projecten of projecten voor plattelandsvernieuwing.

Wie zijn de contactpersonen en hoe kunt u ze bereiken?

U kunt uw vragen via de telefoon of email aan ons voorleggen. Graag maken we dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Hiervoor komen we ook graag naar u toe.

Waarom werkt de gemeente met contactpersonen?

De gemeente wil meer inspelen op de vraag en de behoefte van de inwoners en gaat daarom kerngericht werken met een integrale aanpak van de vraagstukken.

De contactpersonen per kern in de gemeente zijn samen met hun naaste collega’s van het gebiedsteam verbinders tussen (groepen) inwoners, bedrijven, instellingen, verenigingen, dorpen en buurtschappen. De contactpersonen nemen ook initiatieven om mensen bij elkaar te brengen en ze uit te dagen om problemen aan te pakken of kansen te krijgen.