Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Gebiedswethouders

De gebiedswethouder is de bestuurlijke ambassadeur voor een kern en aanspreekpunt voor thema’s en onderwerpen die in een gebied leven. De gebiedswethouder geeft het gemeentebestuur een gezicht en fungeert voor het college als ambassadeur in het gebied. De wethouder is zichtbaar en aanspreekbaar in het gebied.

De gebiedswethouder heeft veel contact met de contactpersonen. Samen verbinden zij initiatieven vanuit het gebied op de manier die het beste past bij dat initiatief. Daarbij houden  we  steeds de vraag voor ogen wat de rol van de overheid in dat specifieke geval is en/of samenwerking met inwoners, bedrijven of maatschappelijke partners voor de hand ligt. Wel zijn en blijven inhoudelijke wethouders verantwoordelijk voor de projecten en initiatieven.

Iedere wethouder geeft op zijn eigen wijze vorm aan het gebiedswethouderschap. U kunt de gebiedswethouders ook mailen via gebiedswethouder@gemeenteberkelland.nl.

gebiedswethouders