Leningen

 • Starterslening

  Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. Vanwege combinaties van studieschuld, flexibele arbeidscontracten, strengere financieringseisen, minder aanbod en stijgende woningprijzen is het moeilijk een koopwoning te bemachtigen. De gemeente Berkelland wil starters graag een steuntje in de rug geven bij de stap naar de eerste koopwoning.

 • Stimuleringslening voor bedrijven en instellingen 2016

 • Asbestlening voor bedrijven

  Er zijn al veel bedrijven die plannen hebben om hun dak te gaan saneren. Maar niet iedereen heeft daar voldoende financiële middelen voor. Daarom heeft de gemeenteraad besloten om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor asbestleningen.

 • Toekomstbestendig Wonen Lening

  09 juli 2020

  Met de Toekomstbestendig Wonen Lening kunnen woningeigenaren in de gemeente Berkelland geld lenen om hun woning duurzamer, toekomstbestendig, asbestvrij of kwalitatief beter te maken. De gemeente Berkelland en de provincie Gelderland hechten veel waarde aan goede, energiezuinige en toekomstbestendige woningen en stellen deze regeling daarom gezamenlijk beschikbaar. De provincie draagt voor de helft bij aan het budget, de gemeente de andere helft.