Asbestlening voor bedrijven

In Berkelland hebben we ruim 6000 panden die met asbest zijn bedekt. Vooral in het buitengebied staan veel schuren met een asbestdak. Maar vanaf eind 2024 is er een landelijk verbod op het houden van asbesthoudende daken.

Asbestlening voor bedrijven en instellingen

Via de Stichting Volkshuisvesting Nederland, die ook bijvoorbeeld Duurzaamheidsleningen verstrekt, kan nu een Asbestlening worden aangevraagd.

Voorwaarden

  • bedrijven en instellingen kunnen maximaal €50.000 lenen;
  • afhankelijk van de hoogte van de lening vindt terugbetaling plaats in 10 of 15 jaar;
  • het gaat om een consumptief krediet;
  • het rentepercentage wordt door de SVn vastgesteld en staat op dit moment op 1,6%.

Aanvraag

Aanvragen? U kunt contact opnemen met het Agem Energieloket voor de aanvraag van de lening. Hiervoor kunt u kijken op www.agemenergieloket.nl  of bellen met 0314-820 360.

Wanneer u een gebouw met asbestdak sloopt van meer dan 300 m2 en u heeft een woonbestemming, dan is het waarschijnlijk mogelijk om gebruik te maken van de gemeentelijke subsidieregeling sloop overtollige bebouwing Berkeland.