Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Blijverslening

Eisen bij een Blijverslening:

 1. U bent eigenaar en bewoner van de woning.
 2. U woont in de gemeente Berkelland.
 3. U moet op moment van aanvraag minimaal twee jaar in de woning wonen.
 4. De woning is een bestaande woning met een woonbestemming voor permanente bewoning.
 5. Een van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar bij consumptieve leningen van minimaal € 2.500,= en maximaal € 10.000,=.
 6. De woning heeft  hypothecaire restschuld (inclusief Blijverslening) van maximaal 80% van de WOZ-waarde.
 7. De woning wordt bij een hypothecaire lening blijvend levensloopbestendig.

Voorwaarden

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt en beheert de toegekende blijverslening. Als u voldoet aan de eisen van de verordening krijgt u van ons toestemming voor het indienen van een aanvraag bij de SVn. Daarna kunt u de definitieve lening digitaal aanvragen bij de SVn.

U krijgt alleen een defintieve lening als u positief uit de krediettoets komt van het Stimuleringsfonds (SVn)!

Kosten

Bij het afsluiten van een blijverslening zijn er extra kosten:

 • Vast bedrag voor afsluitkosten
 • Notariskosten zijn voor rekening van de klant
 • Een eventueel advies van een erkend financieel adviseur komt voor rekening van de klant. De SVn geeft geen advies.

Bijzonderheden

 • De looptijd is maximaal 10 jaar voor een consumptief krediet, met een minimum van € 2.500,-- en een maximum van €10.000,--
 • De looptijd is maximaal 20 jaar voor een hypothecair krediet, met een minimum van € 10.001,-- en een maximum van € 50.000,--
 • De rente is het percentage dat geldt op moment van ontvangst van de volledige aanvraag door de SVn. Actuele rentepercentages vind u op http://www.svn.nl/rente.
 • Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente mogen de werkzaamheden nog niet zijn begonnen!

Aanvraag

Het aanvragen van de lening doet u door middel van het digitale formulier 'Blijverslening' . U moet hierbij gebruik maken van DigiD. Dit heeft als groot voordeel dat u een deel van de vragen niet hoeft in te vullen. U kunt uw aanvraag ook digitaal 'volgen' via "mijn gemeente".

Lukt het niet om een aanvraag digitaal in te dienen dan kunt u contact opnemen met ons, (0545) 250 250.