Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Duurzaamheidslening voor particulieren

Er kan een lening afgesloten worden voor:

 • Dakisolatie
 • Gevelisolatie
 • Spouwmuurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Isolatieglas (HR++ of HR+++)
 • Isolatiekozijn (U-waarde van maximaal 1,2)
 • Warmtepomp bron bodem
 • Warmtepomp bron lucht
 • Warmtepomp bron gevel
 • Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap)
 • Pellet ketel / pellet kachel / HR houtkachel
 • Micro-Warmtekrachtkoppeling /Hoog Rendement elektriciteitsketel
 • Warmteterugwinning voor ventilatie
 • Zonnepanelen (PV-cellen/ PV-folie)
 • Zonnecollectoren / Zonneboiler
 • Lage temperatuur verwarming
 • Douche warmteterugwinning
 • Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters
 • Groen dak
 • Led verlichting
 • Kleinschalige windturbine (passend binnen het geldende gemeentelijk ruimtelijke beleid)
 • Energiebesparingsadvies/ Maatwerkadvies
 • Aandelen/certificaten bij deelname in postcoderoos coöperatie (regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek)

Voorwaarden

 • De maatregelen mogen nog niet zijn uitgevoerd!
 • Het totaal aan duurzaamheidslening(en) mag maximaal € 25.000,-- zijn.
 • Er is nog voldoende budget (potje is nog niet leeg).
 • Door het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen is er:
  •  een beperking van de energievraag;
  •  of vermindering van de CO2 uitstoot;
  •  of verhoging van het aandeel duurzame energie.
 • Er geldt een leeftijdsgrens van 75 jaar. Als één van de aanvragers ouder is, dan wordt hij wel meegenomen in de aanvraag, maar telt zijn inkomen niet mee bij de krediettoets.
 • Aanvrager moet eigenaar en bewoner zijn van de betreffende woning.

Kosten

Er zijn geen kosten voor de aanvraag van een duurzaamheidslening.

Bijzonderheden

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt en beheert de toegekende duurzaamheidslening. Als u voldoet aan de voorwaarden van de verordening krijgt u van ons aanvraagformulieren voor de SVn. Daarmee kunt u de definitieve lening aanvragen.

U krijgt alleen een lening als u positief uit de krediettoets komt van het Stimuleringsfonds (SVn).

Kenmerken van de lening

 1. De hoofdsom is niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 25.000,-.
 2. De looptijd is maximaal 10 jaar voor bedragen kleiner dan € 7.500,- en maximaal 15 jaar voor leningen groter dan € 7.500,-.
 3. Het betreft een annuïteitenlening zonder uitgestelde aflossing. Elke maand wordt achteraf betaald met een automatische incasso.
 4. Bij verkoop van de woning, waaraan de duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen, moet de restantschuld ineens en volledig betaald worden.
 5. De Duurzaamheidslening wordt verstrekt via een onderhandse akte.
 6. Aflossen (met een minimum van € 250,-) kan altijd boetevrij.

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Voor zonnepanelen op het dak heb je geen omgevingsvergunning nodig als de plaatsing aan de voorwaarden voldoet. Een vergunning kan wel noodzakelijk zijn als je zonnepanelen wilt aanbrengen op een monument of beschermd stadsgezicht woont of als je zonnepanelen op een andere plek dan het dak wilt plaatsen (bijv. een grondopstelling). Kijk dan op www.omgevingsloket.nl

Aanvraag

Het aanvragen van de lening doet u door middel van het digitale formulier 'Duurzaamheidslening particulieren' . U moet hierbij gebruik maken van DigiD. Dit heeft als groot voordeel dat u een deel van de vragen niet hoeft in te vullen. U kunt uw aanvraag ook digitaal 'volgen' via "mijn gemeente".

Lukt het niet om een aanvraag digitaal in te dienen dan kunt u contact opnemen met ons, (0545) 250 250.

 

 

Tips

Er zijn verschillende websites waarop u meer informatie kunt vinden:

 1. www.svn.nl
 2. www.zonatlas.nl/berkelland/. Op deze website kunt u zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.
 3. www.agem.nl. U vindt hier één aanspreekpunt waar u terecht kunt met al uw vragen over energiebesparing, wooncomfort en het opwekken van duurzame energie. Het loket is een initiatief van Achterhoekse gemeenten, Achterhoek Duurzaam Verbouwen en Agem.