Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Kluswoninglening

Zoekt u naar financiële mogelijkheden om een verouderde koopwoning in Berkelland op te knappen? De SVn-Kluswoninglening is dan wellicht iets voor u. De gemeente Berkelland biedt aan eigenaar/bewoners de mogelijkheid om hiervoor een consumptieve lening af te sluiten tegen een lage rente.

De gemeente Berkelland stimuleert eigenaren in het moderniseren van gedateerde koopwoningen. Dat is nodig om de woningvoorraad aantrekkelijk te houden voor (toekomstige) bewoners. Huiseigenaren hebben niet altijd het geld om de woning op te knappen. Een hypotheek is vaak een dure oplossing vanwege de afsluitkosten. Ook mag de hypotheek niet hoger zijn dan de waarde van de woning. De gemeente reserveert 1 miljoen euro voor deze lening. Het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) voert de regeling voor ons uit. Zij voeren de krediettoets uit en verstrekken de leningen.

Voorwaarden

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • De Stimuleringslening is van toepassing op bestaande koopwoningen.
 • De aanvrager is een eigenaar/bewoner die zijn (toekomstige) hoofdverblijf heeft in de woning. Huurders en verhuurders kunnen geen beroep doen op de woning. De lening is niet bedoeld voor tweede woningen en recreatiewoningen.
 • Leeftijdsgrens: de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
 • Inkomensgrens: n.v.t

Condities

 • De Kluswoninglening is een consumptieve lening.
 • De leensom bedraagt minimaal € 5.000,- en maximaal € 40.000,-.
 • De looptijd van de Kluswoningwoninglening is 10 jaar bij een leensom tussen
 • € 5.000,- en € 10.000,- en is 15 jaar bij een leensom tussen € 10.000,- en € 40.000,-.
 • De lening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost me een minimum van € 250,-.
 • Het rentepercentage van de Kluswoninglening bedraagt op 1 november 2018 1,6%.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet. De looptijd van dit krediet is 12 maanden. De werkzaamheden mogen nog niet zijn begonnen.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets bij de BKR.

Bijzonderheden

Welke maatregelen komen in aanmerking?

 • Vernieuwen keuken
 • Vernieuwen badkamer
 • Vernieuwen toilet
 • Vervanging CV-installatie
 • Schilderwerk (door professionele schilder)
 • Stucwerk (door professionele stukadoor)
 • Vervanging raam en/of deurkozijnen
 • Vervanging deuren
 • Aanpassing indeling woning
 • Renovatie van het casco (fundering, gevels, dak)
 • Andere woningverbeteringen die passen bij de gangbare kwaliteitsvraag door (toekomstige) bewoners, dit ter beoordeling door het college.

Aanvraag

Wilt u gebruik maken van de Kluswoninglening? Dan loopt u de volgende stappen door. De totale doorlooptijd ligt tussen de 6 en 12 weken.

 1. U kunt het verzoekformulier invullen op de website van het Energieloket:
  https://www.agem.nl/energie-besparen/subsidies-leningen/kluswoninglening-gemeente-berkelland
  U stuurt de offerte(s) en de planning van de uit te voeren werkzaamheden mee. Deze kunt u in het formulier uploaden.
 2. Binnen 2 weken na ontvangst laat het Energieloket u weten of u de lening bij SVn mag aanvragen. Als het antwoord positief is, ontvangt u een toewijzingsbrief met daarbij een aanvraagset.
 3. De aanvraagset en toewijzingsbrief stuurt u ingevuld en ondertekend naar het SVn. Hierbij voegt u alle gevraagde stukken.
 4. SVn voert vervolgens een krediettoets uit bij de BKR. Is deze positief dan ontvangt u een offerte met een aantrekkelijke rente voor de Kluswoninglening van SVn. SVn hanteert een doorlooptijd van 2-6 weken.
 5. U stuurt de offerte ondertekend terug naar SVn. De lening gaat in op de dag nadat SVn de ondertekende offerte ontvangen heeft. U begint dan ook direct met aflossen. Ook als u nog niet met de werkzaamheden begonnen bent.
 6. Zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd, stuurt u de factu(u)r(en) op naar het Energieloket. Deze kunt u via het gereedmeldingsformulier uploaden. Er volgt een laatste controle en dan zorgt SVn voor uitbetaling.