Starterslening

Je eerste huis kopen? De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van het huis en het bedrag dat je bij de bank kunt lenen. De eerste drie jaar betaal je geen rente en aflossing. Na drie jaar ga je de maandlasten van de Starterslening betalen, tenzij uit een hertoets blijkt dat dat niet kan. De Starterslening 2021 is beschikbaar voor koopwoningen met een prijs tot € 243.750, inclusief eventuele verbeter- of meerwerkkosten. 

Doelgroep

•    Je gaat de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf bewonen.
•    Je bent in Nederland woonachtig en verblijfsgerechtigd.
•    Je hebt (beiden) niet eerder een koopwoning gehad. 

Voor welke woningen?

•    Voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente Berkelland met een maximale koopsom of koopaanneemsom inclusief verbeterkosten of meerwerk van 75% van de kostengrens voor NHG-hypotheken. In 2021 is dit 75% x € 325.000 = € 243.750.
•    De Starterslening wordt niet verstrekt voor de aankoop van een (huur)woning, die met een korting en/of terugkoopgarantie van een woningcorporatie, ontwikkelaar of belegger wordt verkregen.
•    De Starterslening wordt altijd verstrekt met NHG-garantie. Dat betekent dat de eerste hypotheek ook met NHG moet worden aangegaan. Het voordeel hiervan is dat je geborgd bent tegen een verkoop met verlies mocht je onverhoopt genoodzaakt zijn om te verkopen.

Maximale starterslening

De maximale starterslening die je kunt krijgen is 20% van de koopprijs, en is in Berkelland niet hoger dan € 25.000. SVn doet een financiële toets om te bepalen of u in aanmerking komt. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de koopsom, het inkomen en andere financiële verplichtingen. Of de maandlasten betaalbaar zijn is hier niet aan de orde, je betaalt over de Starterslening immers geen maandlasten in de eerste 3 jaar.

Toetsing

De gemeente heeft een maximaal budget voor het verstrekken van startersleningen beschikbaar gesteld. Startersleningen worden alleen verstrekt als er nog voldoende budget is. De ontvangstdatum (datum waarop de volledige aanvraag door de SVn is ontvangen) bepaalt de volgorde van behandeling van de aanvragen.

Voor de verdere voorwaarden verwijzen wij u naar de vastgestelde verordening Starterslening Berkelland. Voor de hypotheekverstrekking gelden de normen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De toetsing, verstrekking en verdere afwikkeling van de lening verlopen via de SVn. Op de website van SVn vind je meer informatie. 

Kosten

•    De afsluitkosten zijn in 2021 € 750,--.
•    De actuele rente is te vinden op https://www.svn.nl/rente 
•    De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG rekent hiervoor 'borgtochtprovisie'.
•    De Starterslening wordt in de vorm van een tweede hypotheek afgesloten. Dit betekent dat de notaris kosten in rekening brengt voor het vestigen van een tweede hypotheek. Vraag dit na bij de notaris.

Meer informatie vind je op https://www.svn.nl

Aanvraag

Het aanvragen van de lening doet u door middel van het digitale formulier 'Starterslening' op deze website. Je maakt hierbij gebruik van DigiD. Dit heeft als groot voordeel dat je een deel van de vragen niet hoeft in te vullen. Je kunt de aanvraag ook digitaal 'volgen' via "mijn gemeente".
Lukt het niet om een aanvraag digitaal in te dienen? Neem dan contact met ons op, (0545) 250 250.