Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Starterslening

Doelgroep

Als u een starterslening aanvraagt:

  • mag u niet eerder eigenaar van een woning zijn geweest
  • moet u jonger zijn dan 41 jaar op het moment van indienen van de aanvraag bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
  • moet u de woning zelf gaan bewonen waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen
  • bent u in Nederland woonachtig en verblijfsgerechtigd
  • bent u op het moment van de aanvraag een huurder, medehuurder of woont u bij iemand in

Voor welke woning?

De Starterslening kunt u gebruiken voor de aankoop van een bestaande woning. Een bestaande woning is een woning die volgens de gemeentelijke bevolkingsadministratie eerder bewoond is geweest.

Ook voor een nieuw te bouwen woning in een kleine kern kunt u een starterslening gebruiken. De voorwaarden zijn hetzelfde. Het gaat dan om een woning in Beltrum, Gelselaar, Geesteren, Haarlo, Noordijk, Rietmolen of Rekken.

Maximale starterslening

De totale kosten (aankoopprijs plus bijkomende kosten, waaronder kosten voor kwaliteitsverbetering) mogen maximaal 200.000 euro zijn. De maximale starterslening die u kunt krijgen is 20% van de totale kosten met een maximum van 25.000 euro.

Wanneer komt u niet in aanmerking?

De starterslening kan niet worden verstrekt als al een Koopsubsidie BEW en/of een ander koopinstrument, (rente)kortings- of financiële regeling is toegekend. Met koopsubsidie BEW worden de subsidies bedoeld die zijn verstrekt op grond van de Wet Bevordering Eigen Woningbezit. U kunt ook geen starterslening krijgen voor de aankoop van een (huur)woning, die met een korting en/of terugkoopgarantie door een woningcorporatie wordt aangeboden onder namen als Koopgarant of Koopcomfort.

Toetsing

De gemeente heeft een maximaal budget voor het verstrekken van startersleningen beschikbaar gesteld. Startersleningen worden alleen verstrekt als er nog voldoende budget is. De ontvangstdatum (datum waarop de volledige aanvraag door de SVn is ontvangen) bepaalt de volgorde van behandeling van de aanvragen.

Voor de verdere voorwaarden verwijzen wij u naar de vastgestelde verordening Starterslening Berkelland. Voor de hypotheekverstrekking gelden de eisen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De toetsing, verstrekking en verdere afwikkeling van de lening verlopen via de SVn. Op de website van SVn kunt u meer informatie vinden over de starterslening. Uw hypotheekadviseur kan u ook begeleiden bij het aanvragen van de starterslening.

 

Kosten

  • Vanaf 2016 betaalt u een vast bedrag aan afsluitkosten, te weten € 750,--.
  • De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG rekent hiervoor 'borgtochtprovisie'. Deze bedraagt momenteel 0,85% en wordt ook berekend over de hoofdsom van de Starterslening.
  • De Starterslening wordt in de vorm van een tweede hypotheek afgesloten. Dit betekent dat de notaris u kosten in rekening zal brengen voor het vestigen van een tweede hypotheek.

Hertoetsing

Afhankelijk van de looptijd is het in het 3e, 6e, 10e en 15e jaar mogelijk een hertoets aan te vragen volgens de uitvoeringsregels van de Starterslening. De hertoets kost 155 euro. Deze kosten kunnen jaarlijks wijzigen.

Alle hiervoor genoemde kosten zijn financieringskosten en daarmee volgens de huidige regels fiscaal aftrekbaar. Informeer bij uw financieel adviseur of dit ook in uw situatie van toepassing is. Natuurlijk zijn er nog andere kosten verbonden aan de aankoop en financiering van een woning. Denk aan taxatie, een hypotheekadviseur, de akte van levering, et cetera. Deze kosten staan niet in dit overzicht omdat deze los staan van de Starterslening.

Bijzonderheden

De Starterslening bestaat uit 2 delen:

  1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
  2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.

Aanvraag

Het aanvragen van de lening doet u door middel van het digitale formulier 'Starterslening' . U moet hierbij gebruik maken van DigiD. Dit heeft als groot voordeel dat u een deel van de vragen niet hoeft in te vullen. U kunt uw aanvraag ook digitaal 'volgen' via "mijn gemeente".

Lukt het niet om een aanvraag digitaal in te dienen dan kunt u contact opnemen met ons, (0545) 250 250.