Toekomstbestendig Wonen Lening

Met de Toekomstbestendig Wonen Lening kunnen woningeigenaren in de gemeente Berkelland geld lenen om hun woning duurzamer, toekomstbestendig, asbestvrij of kwalitatief beter te maken. De gemeente Berkelland en de provincie Gelderland hechten veel waarde aan goede, energiezuinige en toekomstbestendige woningen en stellen deze regeling daarom gezamenlijk beschikbaar. De provincie draagt voor de helft bij aan het budget, de gemeente de andere helft.

De lening bestaat uit meerdere varianten en kan voor de volgende maatregelen worden ingezet:
1.    Maatregelen die bijdragen aan de energietransitie
2.    Maatregelen die bijdragen aan het langer zelfstandig wonen
3.    Maatregelen aan woningen die bijdragen aan klimaatadaptatie
4.    Maatregelen die bijdragen aan het opknappen van gedateerde woningen
5.    Maatregelen die bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving
Duurzaamheid is het vertrekpunt voor deze lening, daarom dient er altijd minimaal één energiemaatregel te worden uitgevoerd.

Agem Energieloket voert deze regeling uit voor de gemeente Berkelland. Meer informatie over de voorwaarden en kenmerken van de lening en het aanvraagformulier vind u op de website van Agem Energieloket.

De Duurzaamheidslening, Kluswoninglening, Blijverslening en Asbestlening voor particulieren zijn allen overgegaan in de Toekomstbestendig Wonen Lening.