Afvalinzameling

Sinds 1 januari 2019 is de afvalinzameling veranderd. De gemeente Berkelland wil in 2020 naar 100 kg restafval per inwoner. In 2018 was dat nog ongeveer 250 kg restafval per inwoner.

inhoud afvalcontainer

Zo ziet de verdeling van de inhoud van de grijze container er op in 2018 uit.

De grijze container wordt 1 x per 4 weken geleegd. De groene container wordt 1 x per 2 weken geleegd. Het PMD (plastic, metaal en drankenkartons) in de plastic zakken wordt 1 x per 2 weken opgehaald. Nieuw is dat het buitengebied het groente-, fruit- en tuinafval aan kan bieden in een groene container.

Sinds juli 2019 is de inzameling van het PMD veranderd. Vanaf juli wordt het PMD ingezameld met containers, allen de hoogbouw blijft het PMD in zakken aanbieden. De PMD-container wordt 1 x per 4 weken geleegd. Wanneer de eerste keer voor uw huishouden is, ziet u in onze afvalapp en op de afvalkalender. Er staat dan een icoontje van een oranje container in plaats van de inzamelzakken.

Tarieven 2020

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

  • voor basispakket 140 grijs (grijs 140, groen 140 of 240) € 136,90
  • voor basispakket 240 grijs grijs 240, groen 140 of 240) € 187,60
  • voor verzamelcontainers (ondergronds of bovengronds) € 136,90

Extra containers? Dan wordt de belasting verhoogd met:

  • grijze container met een inhoud  van 240 liter € 121,70
  • grijze container met een inhoud van 140 liter € 91,25
  • groene container met een inhoud van 140 liter € 0,00
  • groene container met een inhoud van 240 liter € 0,00