Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Grof tuinafval

In 2019 wordt grof tuinafval 2 keer in het voorjaar en 2 keer in het najaar opgehaald. Er zijn geen standplaatsen waar inwoners hun grof tuinafval  naartoe kunnen brengen.
Op de afvalkalender staat wanneer het grof tuinafval bij uw huisadres wordt opgehaald.

Inwoners buitengebied moeten vooraf bellen

Inwoners van het buitengebied moeten tijdig voor de inzameling bellen met 0315 - 257 313 als grof tuinafval moet worden opgehaald.