Grof tuinafval

Het grof tuinafval wordt 2x in het voorjaar en 2x in het najaar opgehaald. Er zijn geen standplaatsen waar inwoners hun grof tuinafval  naartoe kunnen brengen.
Op de afvalkalender staat wanneer het grof tuinafval bij uw huisadres wordt opgehaald.

Inwoners buitengebied moeten vooraf bellen

Inwoners van het buitengebied moeten tijdig voor de inzameling bellen met 0315 - 257 313 als grof tuinafval moet worden opgehaald.