Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Klein chemisch afval

In 2019 wordt klein chemisch afval 2 keer in het voorjaar en 2 keer in het najaar opgehaald. Er zijn geen standplaatsen waar inwoners hun klein chemisch afval naartoe kunnen brengen.
Op de afvalkalender staat wanneer het klein chemisch afval bij uw huisadres wordt opgehaald.

Inwoners buitengebied moeten vooraf aanmelden!

Inwoners van het buitengebied moeten vooraf bij voorkeur via email kcainzameling@remondis.nl aanmelden.