Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Welzijnsraad vergadert op 21 november

De Welzijnsraad vergadert ook dit najaar weer op locatie en weer op de gebruikelijke donderdagavond. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 21 november 2019 om 20.00 uur in de Dorpsaccommodatie Rietmolen aan de Van Everdingenstraat 66a in Rietmolen.
U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Inloopmoment

Voorafgaand aan deze vergadering is er van 19.30 tot 19.45 uur een inloopmoment en kunt u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit - uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur - telefonisch melden bij de gemeente Berkelland via 0545 - 250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Agenda

Tijdens de vergadering wordt een toelichting gegeven over de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein in het algemeen en in het bijzonder over de demografie, ontgroening en vergrijzing. Ook zal de Lokaal Inclusie Agenda Berkelland nader besproken worden.

Daarnaast komen de reguliere agendapunten aan de orde.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.