Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Berkelland in Balans

Even leek het coronavirus ook de raadpleging van (ervarings)deskundigen en direct betrokkenen over de ombuigingen voor de begroting te dwarsbomen, omdat bijeenkomsten voorlopig niet zijn toegestaan. De techniek bood echter uitkomst.

bib

Door inventief gebruik te maken van video, online vragenlijsten en telefoongesprekken kan de consultatie gewoon doorgaan. Degenen die zich hadden aangemeld krijgen hierover bericht. Alle bewoners die vorig jaar aangaven mee te willen blijven denken hebben vragenlijsten ontvangen over de thema’s Inkomsten verhogen en Onderhoud van de openbare ruimte in het buitengebied. 

Hoewel de prioriteiten op dit moment ergens anders liggen, proberen we toch dit voorjaar een door bewoners gevoed voorstel aan de raad te presenteren.