Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Militaire oefening Neede

Het ministerie van Defensie houdt op 18 februari 2020 tussen 20.00 en 22.00 uur een oefening in onze gemeente. Er doen 27 militairen, 2 terreinwagens en 3 bedrijfswagens mee. De militaire oefening vindt plaats rondom het scoutingterrein Neede tussen 20.00 en 22.00 uur.

Doel oefening

De militairen trainen hun militaire basisvaardigheden. De militairen verplaatsen zich, in militaire en civiele voertuigen, rondom het scoutingterrein Pakaweversgroep aan de Bergweg in Neede. De militairen en de voertuigen verplaatsen zich gewapend. Er wordt echter geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Gebruik wegen en terreinen

In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. De eenheid vraagt van te voren aan de eigenaren/beheerders toestemming voor het gebruik van particuliere terreinen of objecten. Er zal alles aan gedaan worden om overlast en hinder aan burgerverkeer te voorkomen.

Schade?

Is er, ondanks voorzorgsmaatregelen, toch schade door de oefening ontstaan? Dan kunt u dit melden aan: Ministerie van Defensie, Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA  Utrecht, telefoon 030-2180420.