Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Subsidie voor verenigingen

De jaarlijkse subsidieaanvragen voor amateurkunst dorpsböke, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, sport en vormings- en ontwikkelingswerk kunnen weer worden aangevraagd voor het jaar 2020. Ook kan nu de aanvraag worden ingediend voor de eenmalige extra ondersteuning voor de sportverenigingen.

Woord subsidie op een blauwe achtergrond

‘E-dienst’

De subsidieaanvraag dient u in via een zogenaamde ‘E- dienst’.

U vindt de E-dienst op onze website onder het kopje ‘Meer’ bij de subsidies. Klik hier, kies de categorie en vul het formulier in. Vergeet niet de gevraagde bijlagen mee te sturen.

‘E-herkenning’

Als u voor uw vereniging subsidie wilt aanvragen, kan dit via DigiD, maar dan bent u persoonlijk de aanvrager. Nieuw is om via E-herkenning aan te vragen, op naam van de vereniging waarvoor u de aanvraag indient. Uw vereniging dient wel vooraf deze E-herkenning digitaal te regelen, via https://www.eherkenningaanvragen.nl/aanvragen.

Eenmalige extra ondersteuning sportverenigingen

Kortgeleden is besloten sportverenigingen richting toekomstbestendige (vrijwilligers)organisaties te ondersteunen met een eenmalige extra subsidie. Binnen de E-dienst ‘subsidieaanvraag sport’ staan hiervoor extra vragen vermeld.

Let op: Verenigingen die niet voor de reguliere jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, kunnen wel van deze eenmalige subsidie gebruik maken.

Beoordeling aanvragen uiterlijk eind april 2020

De beoordeling van de aanvragen vindt zo snel mogelijk na indiening, maar uiterlijk vóór eind april 2020 plaats. Daarbij wordt beoordeeld aan de hand van de ‘Algemene subsidieverordening Berkelland 2018’, ‘subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2018’, de subsidieregeling extra ondersteuning sportverenigingen Berkelland 2020’ en de bijbehorende voorwaarden. Aanvragen die na 31 maart 2020 worden ontvangen nemen wij niet meer in behandeling.

Transformatiefonds

Binnenkort ontvangen de verenigingen informatie over de aanvraag die per 1 oktober 2020 kan worden gedaan voor een bijdrage uit het Transformatiefonds.

Vragen?

Bel 0545-250 250 of mail naar m.schulenberg@gemeenteberkelland.nl.