College positief over woningbouw bij Kerkemeijer in Rekken

De recent opgerichte Dorpscoöperatie Rekken U.A. wil horecagelegenheid Kerkemeijer transformeren ten behoeve van woningbouw. Door deze ontwikkeling in eigen beheer uit te voeren, wil de Dorpscoöperatie betaalbare huur- en koopwoningen in Rekken realiseren voor de eigen inwoners. Het college van B&W heeft positief gereageerd op het verzoek.

In de grote en klein zaal van de horecagelegenheid zijn vier levensloopbestendige woningen gepland. Daarnaast zal de bestaande bedrijfswoning worden verbouwd en komen drie modulaire wooneenheden op de plaats van de te slopen bowlingbaan. Ook wordt het monumentale en karakteristieke voorhuis gerenoveerd. Het is de bedoeling dat de Dorpscoöperatie de functie van café en winkel zoveel mogelijk blijft voortzetten. 

Wethouder Maikel van der Neut: “In alle kernen in Berkelland wordt gebouwd en we zijn blij dat nu ook in Rekken het eerste verzoek is ingediend. Dat inwoners een dorpscoöperatie opzetten en dit realiseren met elkaar vind ik bewonderenswaardig. Het college is positief over dit initiatief en volgt deze ontwikkeling dan ook met veel belangstelling. Onze ambitie om meer woningen te realiseren blijft echter ook buiten dit initiatief onverminderd groot, de behoefte is namelijk eerder toe- dan afgenomen. We blijven daarom ook inzetten op andere ontwikkelmogelijkheden in het dorp.” 

Voorbereiding

De komende periode zal een werkgroep van circa 10 inwoners en/of experts aan de slag gaan met de vraag in welke vorm de ontwikkeling gaat plaatsvinden. Onderzocht wordt op welke manier de doelen het best kunnen worden behaald: goedkope koop- en huurwoningen voor de eigen inwoners.

Dorpendeal

Deze voorbereidende fase is onderdeel van de Dorpendeal, een subsidiemogelijkheid van de provincie Gelderland voor plannen die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van een dorp. Woningbouw door een dorpscoöperatie, om zo betaalbare woningen te kunnen houden voor de eigen inwoners, is een innovatie op woongebied. De gemeente Berkelland vind dit een belangrijke ontwikkeling en participeert daarom in de Dorpendeal.

Vervolg

Door de positieve houding van het college kan het plan verder worden uitgewerkt. Nadat de uitvoeringsvorm door de werkgroep is bepaald, worden de plannen verder uitgewerkt en worden definitieve afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Er moet ook nog een bestemmingsplanprocedure worden gevolgd.

kerkemeijer