Klachten en bezwaar

Klachten

Als u ontevreden bent over de manier waarop u door de gemeente bent behandeld kunt u een klacht over een medewerker of bestuurder indienen. De klacht moet over een medewerker van de gemeente gaan.

Heeft u een klacht over:

  • verkeerszaken
  • groen
  • afval
  • ongedierte
  • bestrating
  • etc.

Geef dit dan door via een Melding Openbare Ruimte.

Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift tegen gemeentelijke besluiten indienen.