Meldingen over openbare ruimte

De openbare ruimte is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken. Zoals pleinen, wegen, en parken. Het zijn openbare plekken. Daarom is het belangrijk dat die plekken veilig en netjes zijn. Soms gaat er iets stuk en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Bijvoorbeeld als een putdeksel verdwenen is. Ook kunt u andere problemen tegenkomen. Bijvoorbeeld als er stankoverlast is in uw tuin van een bedrijf. Of als er afval voor uw deur ligt.

Uw melding kan gaan over onderwerpen als:

  • overvolle prullenbakken;
  • losliggende straatstenen waarover mensen kunnen struikelen;
  • laaghangende takken van een boom;
  • overstromingen van putten en plasvorming;
  • kapotte bankjes of speeltoestellen;
  • allerlei soorten rondslingerend afval;
  • graffiti, affiches, enzovoort.

Telefonisch

Als u belt met (0545) 250 250 of het formulier invult worden uw naam, adres en telefoonnummer en de aard van de klacht geregistreerd en doorgegeven aan de verantwoordelijke collega's. Zonder deze gegevens kan uw klacht niet in behandeling worden genomen. Alle informatie die u ons geeft, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden dan ook uitsluitend gebruikt, voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Spoed

Wanneer er sprake is van een situatie die direct ingrijpen noodzakelijk maakt, kunt u dit het beste telefonisch melden. Is er sprake van een gevaarlijke situatie of een spoedeisende zaak, dan proberen we dit binnen 24 uur op te lossen.

Als uw melding niet bij de gemeente thuishoort, zorgt de gemeente op uw verzoek voor doorzending.