Overlast van bedrijven

U kunt een milieuklacht hebben over een bedrijf in uw  buurt. Hierbij valt te denken aan geluid-, geur- of stofoverlast. U kunt dit rechtstreeks melden bij het provincieloket van de provincie Gelderland en niet meer bij de gemeente.

Milieu- en geluidsklachten

U kunt klachten uitsluitend via het Provincieloket melden. Hier worden alle klachten uit de Achterhoek geregistreerd en voor afhandeling doorgegeven aan de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).

Klacht indienen

Klachten kunnen ingediend worden via:

Afhandeling van uw klacht volgen

Hoe staat het met de afhandeling van uw klacht? U kunt dit online volgen. Als u een klacht hebt, ontvangt u een internetlink. Via deze link kunt u precies volgen wat er met uw klacht is gedaan en welke acties er ondernomen zijn.  Op deze manier is op een transparante manier te volgen hoe en wanneer er actie ondernomen is op een klacht/melding.

Omgevingsdienst Achterhoek

De Omgevingsdienst Achterhoek voert de (meeste) milieutaken uit voor de lokale en provinciale overheden in de Achterhoek. Het gaat hierbij met name om vergunningverlening, advisering en handhaving bij bedrijven. Ook voor milieuklachten over bedrijven is de ODA in de meeste gevallen, in opdracht van de gemeente, de uitvoerende instantie. De gemeente blijft wel eindverantwoordelijk.

Doorzendplicht

Als blijkt dat uw klacht tóch niet bij de ODA hoort, dan zendt de ODA de klacht door naar de juiste instantie. Vaak is dat alsnog de gemeente.

Voor meer informatie kunt u kijken op website van de ODA