Delen met derden

Gemeente Berkelland verstrekt uw gegevens niet aan derden. We verstrekken wel persoonsgegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht maken wij afspraken. Hiermee regelen we dat deze organisaties eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens garanderen als u van ons mag verwachten. De gemeente Berkelland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.