Externe links

Het auteursrecht van informatie op websites buiten www.gemeenteberkelland.nl berust bij de eigenaar van de betreffende pagina's of gegevens. Ook de verantwoordelijkheid voor juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie ligt bij de eigenaren.