Vragen?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@gemeenteberkelland.nl onder vermelding van "Privacy  en Proclaimer". Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is de heer Rutger te Spenke. Hij is te bereiken via r.tespenke@gemeenteberkelland.nl

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer Informatie over privacy

Wilt u meer weten over uw privacy rechten kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Berkelland te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Berkelland gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.