Amateurkunstbeoefening

De gemeente stimuleert inwoners zich te ontwikkelen op het gebied van amateurkunstbeoefening in verenigingsverband binnen muziek-, zang-, dans- en muziekverenigingen. De betreffende vereniging kan hiervoor subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2021 kunt u subsidie aanvragen in het kader van amateurkunstbeoefening. U vraagt dan subsidie aan voor het huidige jaar. Voor het jaar ervppr kunnen geen subsidie aanvragen meer ingediend worden.

Aanvragen die na 31 maart van het subsidiejaar worden ontvangen zullen wij niet meer in behandeling nemen.

Bijzonderheden

De aanvraag wordt getoetst aan de ‘Algemene subsidieverordening Berkelland 2018’ en de Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn 2020 of de Subsidieregeling evenementen en kleinschalige activiteiten Berkelland 2018.

U kunt de subsidieregeling “kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2020” bekijken door te klikken op onderstaande link:

Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2020

Aanvraag

Voor het aanvragen van genoemde subsidies kan gebruik worden gemaakt van een digitale formulier. Bovenaan deze pagina kiest u het juiste formulier om de aanvraag in te dienen. Dit wil zeggen dat u uw subsidieformulier digitaal invult in een paar eenvoudige stappen.  Vergeet u niet de gevraagde bijlagen mee te sturen?