Dorpsböke

Lezen, gezelligheid en elkaar ontmoeten, dat zijn de kernwoorden van de dorpsböke. Niet denken vanuit organisaties en instituten, maar zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften van de gebruiker. Een voorziening die op maat is, die dichtbij de gebruikers staat, het ontmoeten bevordert en bijdraagt aan de leefbaarheid van een kleine kern.

Dat is waar Dorpsböke voor staat en hieronder leest u hoe u subsidie hiervoor kunt aanvragen.

Voorwaarden

Vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2021 kunt u subsidie aanvragen in het kader van Dorpsböke. U vraagt dan subsidie aan voor het huidige jaar. Voor het jaar ervoor kunnen geen subsidieaanvragen meer worden ingediend.

Aanvragen die na 31 maart van het subsidiejaar worden ontvangen zullen wij niet meer in behandeling nemen.

Bijzonderheden

De aanvraag wordt getoetst aan de ‘Algemene subsidieverordening Berkelland 2018’ en de Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn 2020 of de Subsidieregeling evenementen en kleinschalige activiteiten Berkelland 2018.

U kunt de subsidieregeling “kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2020” bekijken door te klikken op onderstaande link

Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2020

Aanvraag

Voor het aanvragen van deze subsidie kan gebruik worden gemaakt van dit digitale formulier. Dit wil zeggen dat u uw subsidieformulier digitaal invult in een paar eenvoudige stappen.  Vergeet u niet de gevraagde bijlagen mee te sturen?