Evenementen

Het gaat hier om grote evenementen waar ook veel bezoekers van buiten Berkelland op af komen. Het verschil met een klein evenement is vooral het aantal bezoekers en waar ze vandaan komen. Er kan hierbij gedacht worden aan bijvoorbeeld de bloemcorso’s, de Jammarkt in Neede.

Voorwaarden

De subsidieaanvraag vóór moet 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden ingediend. Voor het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, kan ná 1 oktober van het voorafgaande jaar geen aanvraag meer worden ingediend.

Bijzonderheden

U kunt de subsidieregeling “evenementen en kleinschalige activiteiten Berkelland 2019” bekijken door te klikken op onderstaande link

Subsidieregeling evenementen en kleinschalige activiteiten Berkelland 2019

Aanvraag

Voor het aanvragen van genoemde subsidies kan gebruik worden gemaakt van dit digitale formulier. Dit wil zeggen dat u uw subsidieformulier digitaal invult in een paar eenvoudige stappen.  Vergeet u niet de gevraagde bijlagen mee te sturen?