Gevelfonds centrum Eibergen en Oudestraat Neede

Gevelfonds centrum Eibergen en Oudestraat Neede

Om ondernemers en eigenaren een steuntje in de rug te geven bij het opknappen van een gevel in het centrum van Eibergen of de Oudestraat in Neede is een stimuleringsregeling opgesteld. Ondernemers en pandeigenaren in het centrum van Eibergen of in de Oudestraat in Neede kunnen een bijdrage uit het gevelfonds krijgen om de gevel van hun pand een betere uitstraling te geven. Vaak kan een gevel met een paar kleine aanpassingen al een heel stuk verbeterd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de indeling van de pui, het materiaalgebruik, het verwijderen van luifels, de kleurstelling en reclame-uitingen. Wilt u weten of uw pand in aanmerking komt voor een bijdrage uit het ondernemersfonds? Kijk dan in de informatiebrochure of het bouwstenen boekje, deze kunt u vinden onder het kopje formulieren. Hier vindt u ook de formulieren voor een aanvraag en gereed melding.

Beschrijving

Het budget voor het gevelfonds bedraagt voor zowel Eibergen als Neede € 100.000. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. De bijdrage wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten en is bedoeld voor panden in het centrum van Eibergen of voor panden in de Oudestraat in Neede. Er wordt een bijdrage verstrekt van maximaal 50 % van de investeringskosten met een maximum van € 10.000 per pand.

Bijzonderheden

De aanvraag wordt beoordeeld door een stedenbouwkundige, een adviseur cultuurhistorie en de rayonarchitect van de welstandscommissie. Voor het aanpassen van een gevel is vaak een omgevingsvergunning nodig. Het is daarom raadzaam om vroegtijdig met ons in overleg te treden.

U kunt de subsidieregeling “Gevelfonds winkelcentrumgebied Eibergen 2019” bekijken door te klikken op onderstaande link

Subsidieregeling gevelfonds winkelcentrumgebied Eibergen 2019

De subsidieregeling “Gevelfonds Oudestraat Neede 2019” kunt u bekijken door te klikken op onderstaande link

Subsidieregeling gevelfonds Oudestraat Neede 2019

Aanvraag

Aanvraagformulier voor Eibergen

Aanvraagformulier voor Neede

De aanvraag kunt u indienen via info@gemeenteberkelland.nl of naar ons postadres sturen: Postbus 200, 7270 HA  Borculo.

Gereedmeldingsformulieren

Gereedmeldingsformulier Eibergen

Gereedmeldingsformulier Neede

De gereedmelding kunt u indienen via info@gemeenteberkelland.nl of naar ons postadres sturen: Postbus 200, 7270 HA  Borculo.