Jeugd- en jongerenwerk

Het betreft hier de verenigingen die zich bezig houden met het structureel (wekelijks) organiseren van activiteiten voor de jeugd. Denk hierbij aan scoutingverenigingen, kerkelijk jongerenwerk, speeltuinverenigingen en dergelijk. De vereniging moet minimaal 20 contributie betalende leden hebben.

Voor speeltuinverenigingen is er nog de mogelijkheid voor het aanvragen van een éénmalige investeringssubsidie voor groot onderhoud van speeltoestellen en de ondergrond. Dit valt onder de overige subsidies.

Voorwaarden

Vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2021 kunt u subsidie aanvragen in het kader van jeugd- en jongerenwerk. U vraagt dan subsidie aan voor het huidige jaar. Voor het jaar ervoor kunnen geen subsidieaanvragen meer worden ingediend.

Aanvragen die na 31 maart van het subsidiejaar worden ontvangen zullen wij niet meer in behandeling nemen.

Bijzonderheden

De aanvraag wordt getoetst aan de ‘Algemene subsidieverordening Berkelland 2018’ en de Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn 2020 of de Subsidieregeling evenementen en kleinschalige activiteiten Berkelland 2018.

U kunt de subsidieregeling “kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2020” bekijken door te klikken op onderstaande link:

Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2020

 

Aanvraag

Voor het aanvragen van genoemde subsidies kan gebruik worden gemaakt van dit digitale formulier. Dit wil zeggen dat u uw subsidieformulier digitaal invult in een paar eenvoudige stappen.  Vergeet u niet de gevraagde bijlagen mee te sturen?