Kleinschalige activiteiten

Het gaat hier om een activiteit die gericht is op de vergroting van de leefbaarheid in een kern of buurtschap. Daarbij kan gedacht worden aan volksfeesten, de lokale carnavalsoptochten en andere op de kernen en buurtschappen gerichte activiteiten. Het gaat daarbij niet zozeer om de grootte van de activiteit en het aantal bezoekers, maar meer om de herkomst van de bezoekers. Als de activiteit in eerste instantie gericht is op de inwoners van de eigen kern of buurtschap, is deze subsidieregeling van toepassing.

Voorwaarden

De subsidieaanvraag vóór moet 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden ingediend. Voor het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, kan ná 1 oktober van het voorafgaande jaar geen aanvraag meer worden ingediend.

Bijzonderheden

U kunt de subsidieregeling “evenementen en kleinschalige activiteiten Berkelland 2019” bekijken door te klikken op onderstaande link:

Subsidieregeling evenementen en kleinschalige activiteiten Berkelland 2019

Aanvraag

Voor het aanvragen van genoemde subsidie kan gebruik worden gemaakt van dit digitale aanvraagformulier. Dit wil zeggen dat u uw subsidieformulier digitaal invult in een paar eenvoudige stappen.  Vergeet u niet de gevraagde bijlagen mee te sturen?