Overige subsidies

Het kan daarbij gaan om een jaarlijkse subsidie aan verenigingen en/of stichtingen die niet op basis van een andere subsidieregeling subsidie ontvangen. De basis voor deze subsidie is de gemeentelijke begroting. Het kan ook gaan om een incidentele subsidie, voor een bijzondere activiteit, een bijdrage aan een project, voorziening of een burgerinitiatief.

Beschrijving

Aanvragen 8 weken voor aanvang van een eenmalig project of activiteit

Gaat het om een incidentele subsidieaanvraag, wilt u een éénmalige bijdrage ontvangen voor bijvoorbeeld een burgerinitiatief of een ander project of een andere activiteit, dan moet u de aanvraag 8 weken voor begin van dit project of de activiteit indienen.

 
 

Bijzonderheden

U kunt de “Algemene Subsidieverordening Berkelland 2018” bekijken door te klikken op onderstaande link

Algemene subsidieverordening 2018