Subsidieregeling Berkelland bespaart 2020-2022

Maximaal € 500

De subsidie is eenmalig maximaal 500 euro als de kosten 1.500 euro of meer zijn. Zijn de kosten minder dan 1.500 euro? Dan krijgt u 1/3 van de kosten vergoed.

Voorwaarden

 • De subsidie is alleen voor eigen woningen met een woonbestemming in de gemeente Berkelland.
 • U bent zowel eigenaar als bewoner.
 • Er is alleen subsidie mogelijk voor woningen die gebouwd zijn voor 1980.
 • U kunt tot uiterlijk 31 december 2022 een aanvraag indienen.
 • De regeling duurt totdat het beschikbare budget op is.
 • De energiebesparende maatregelen moeten worden uitgevoerd binnen 1 jaar na de datum van de subsidieverlening.

Let op!

Er is alleen subsidie mogelijk voor woningen die gebouwd zijn voor 1980.

Lijst van maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

 1. Vervanging bestaand glas door HR++-glas. Dit glas moet een maximale waarde hebben van 1,2 W/m2 K
 2. Aanbrengen vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd) van minimaal 2,5 m2 K/W
 3. Aanbrengen dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd) van minimaal 2,5 m2 K/W, (isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie)
 4. Gevel- of spouwmuurisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door:
  • het aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw
  • het aanbrengen van andere gevelisolatie met een isolatiewaarde (Rd) van minimaal 2,5 m2 K/W te zijn.

Burenbonus

Wilt u voor de ‘Burenbonus’ in aanmerking komen? Dan moeten 6 aanvragen uit de gemeente tegelijk worden ingediend (= tijdspad van een week). Het hoeven niet zes dezelfde maatregelen te zijn. Het subsidiebedrag is dan maximaal 750 euro. De minimale besteding moet dan wel 2.250 euro zijn.
Buren zijn in deze subsidieregeling mensen die in de gemeente Berkelland wonen. U hoeft dus niet ‘letterlijk’ buren van elkaar te zijn.
Als u in aanmerking wilt komen voor de burenbonus moet elke aanvrager de lijst met adresgegevens en handtekeningen meesturen. De eerste aanvrager stuurt het origineel mee, de overige aanvragers kunnen een kopie insturen.

De procedure is als volgt

 1. U vult de digitale aanvraag in (zie onder kopje 'aanvragen' of bovenaan).
 2. Wij beoordelen de aanvraag. Is deze volledig dan nemen wij de aanvraag in behandeling en ontvangt u ons een subsidiebesluit.
 3. U kunt met de werkzaamheden van de aangegeven maatregelen beginnen als de subsidie is toegekend.
 4. Na uitvoering van de werkzaamheden stuurt u het uitbetalingsformulier in. Op het formulier staat aangegeven welke informatie u moet verstrekken.
 5. Op basis van de verstrekte gegevens beoordelen wij of u in aanmerking komt voor de definitieve subsidie. U mag ervan uitgaan dat wij betalen als u de werkzaamheden volgens de voorwaarden heeft uitgevoerd. U ontvangt van ons een brief met daarin het besluit. Wij betalen de subsidie binnen 6 weken na dagtekening van de brief.

Aanvragen

Het aanvragen van de subsidie doet u door middel van de knop bovenaan deze pagina. U maakt hierbij gebruik van DigiD. Dit heeft als groot voordeel dat u een deel van de vragen niet hoeft in te vullen. U kunt uw aanvraag ook digitaal 'volgen' via "mijn gemeente". 
Lukt het niet om een aanvraag digitaal in te dienen? Dan kunt u contact opnemen met ons, telefoonnummer (0545) 250 250.

Advies nodig over isolerende maatregelen?

Hulp nodig bij het  kiezen welke isolerende maatregel(en) het best passen bij uw woning, wensen en mogelijkheden? Dan kunt u terecht bij het energieloket. Kijk op  www.agem.nl of bel 0314-820360.

Bijzonderheden

U kunt de subsidieregeling “Berkelland bespaart 2020-2022” bekijken door te klikken op onderstaande link:

Subsidieregeling Berkelland bespaart 2020-2022