Subsidieregeling Breedband Buitengebied

Breedband Buitengebied

Een breedbandvoorziening is erg belangrijk voor de leefbaarheid en economische ontwikkeling van het buitengebied. Marktpartijen bieden oplossingen aan voor de realisatie van breedband in het buitengebied. Dit leidt niet voor het gehele buitengebied tot betaalbare voorzieningen. De ligging van een aantal adressen maakt dat zij niet tegen ’normale‘ markttarieven aangesloten kunnen worden. Deze adressen wil de gemeente een oplossing aanbieden met de subsidieregeling buitengebied.

Minimale aanlegkosten € 1.000

Alleen percelen waar de eenmalige kosten voor aanleg van de breedbandvoorziening meer dan € 1.000,- bedragen komen in aanmerking voor subsidie. Als bovengrens voor de kosten die voor subsidie in aanmerking komen geldt een bedrag van € 10.000,-.

Berekening van de subsidie

De subsidie wordt berekend met behulp van een staffel. Hoe hoger de kosten van aanleg, hoe hoger de subsidie. De subsidie wordt als volgt berekend:

Kosten in Van Tot subsidie in %
Berekening van de subsidie
1e schijf € 0 € 1.000 geen subsidie
2e schijf € 1.000 € 2.500 75,00 %
3e schijf € 2.500 € 6.500 82,50 %
4e schijf € 6.500 € 10.000 90,00 %
5e schijf € 10.000 - geen subsidie

In dit overzicht ziet u een berekening van de subsidie volgens de vastgestelde staffel in de ‘Subsidieregeling Breedband Buitengebied Berkelland 2016-2020’.

Cluster

Als na aanvraag blijkt dat uw breedbandvoorziening voordeliger te realiseren is, bijvoorbeeld door clustering van verschillende aanvragen, dan gelden de werkelijke kosten per aansluiting als maximale grondslag voor de berekening van de subsidie.

Niet subsidiabele kosten

Geen subsidie wordt verstrekt voor:

 1. kosten die worden gemaakt voor abonnementskosten of vastrechtvergoeding;
 2. kosten die worden gemaakt voor (de installatie van) de benodigde hardware die niet behoort tot de vaste aansluiting, zoals: routers, modems en UTP of coax kabels die onderdeel zijn van de lokale netwerkstructuur;
 3. percelen waar op 1 juli 2016 al een breedbandvoorziening, zoals een aansluiting op een bestaand coax netwerk, is gerealiseerd;
 4. percelen waar de eenmalige kosten voor de aanleg van de breedbandvoorziening minder bedragen dan het drempelbedrag van € 1.000,-
 5. door ondernemers te verrekenen btw

De procedure is als volgt

 1. U vult de digitale aanvraag in.
 2. U dient een aanvraag in met daarbij een:
  • een offerte of opdrachtbevestiging van de kosten van de aan te leggen breedbandvoorziening:  voldoet u aan alle voorwaarden dan ontvangt u een besluit  waarbij de hoogte van de te verlenen subsidie wordt vermeld. Uitkering van de subsidie vindt plaats na het realiseren van de breedbandvoorziening. Daarvoor stuurt u uiterlijk drie maanden na realisatie een factuur in
  • een factuur van de aangelegde breedbandvoorziening: voldoet u aan alle voorwaarden, dan ontvangt u een beschikking waarin de hoogte van de subsidie definitief is vastgesteld.

Aanvragen

Het aanvragen van de subsidie doet u door middel van het digitale formulier ‘breedband buitengebied Berkelland' . Lukt het niet om een aanvraag digitaal in te dienen dan kunt u contact opnemen met ons, 0545- 250 250.

Bijzonderheden

U kunt de subsidieregeling “Breedband Buitengebied Berkellans 2016-2020” bekijken door te klikken op onderstaande link:

Subsidieregeling Breedband Buitengebied Berkelland 2016 – 2020