Subsidies

Bewoners en organisaties kunnen online subsidie aanvragen. Dat kan voor activiteiten in onze gemeente die bijdragen aan één van de gemeentelijke beleidsdoelen. Hieronder vindt u de subsidieregeling per beleidsveld. Leest u de subsidieregeling goed door voordat u subsidie aanvraagt. Daarmee voorkomt u dat uw subsidieaanvraag om formele redenen niet in behandeling wordt genomen.

Beschrijving

De basis voor alle subsidies is de “Algemene Subsidieverordening Berkelland 2018”. Een aanvraag wordt getoetst aan de hand van de algemene subsidieverordening en de specifieke subsidieverordening en -regeling. U kunt de algemene subsidieverordening bekijken door te klikken op onderstaande link

Algemene subsidieverordening 2018