Vormings- en ontwikkelingswerk en educatieve activiteiten

Hier gaat het om een subsidie voor verenigingen en stichtingen die tot doel hebben om de leden te vormen, iets te leren. Verenigingen die op grond van deze regeling een subsidie kunnen ontvangen zijn onder meer de vogelwerkgroepen en de EHBO-verenigingen. Ook deze verenigingen moeten minimaal 20 leden hebben.

Voorwaarden

Vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2020 kunt u subsidie aanvragen in het kader van vormings-, ontwikkelingswerk en educatieve activiteiten. U vraagt dan subsidie aan voor het jaar 2020. Voor het jaar 2019 kunnen geen subsidie aanvragen meer ingediend worden.

Aanvragen die na 31 maart 2020 worden ontvangen zullen wij niet meer in behandeling nemen.

Bijzonderheden

De aanvraag wordt getoetst aan de ‘Algemene subsidieverordening Berkelland 2018’ en de Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn 2018 of de Subsidieregeling evenementen en kleinschalige activiteiten Berkelland 2018.

U kunt de subsidieregeling “kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2018” bekijken door te klikken op onderstaande link

Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2018

Aanvraag

Voor het aanvragen van genoemde subsidies kan gebruik worden gemaakt van dit digitiale formulier. Dit wil zeggen dat u uw subsidieformulier digitaal invult in een paar eenvoudige stappen.  Vergeet u niet de gevraagde bijlagen mee te sturen?