Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk of overlijden, vast in de registers van de burgerlijke stand. Heeft u een afschrift (volledige weergave van de feiten) of een uittreksel (beperkte inhoud) nodig voor bijvoorbeeld een pensioenverzekering of een nalatenschap? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Kosten

De kosten voor een uittreksel uit de burgerlijke stand zijn € 14,00 (2021)

Aanvragen

U kunt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand op 3 manieren opvragen:

 • Online via het formulier Uittreksel burgerlijke stand. U logt in met DigiD, betaalt met iDeal en krijgt het afschrift of uittreksel binnen 3 werkdagen thuisgestuurd.
 • Schriftelijk. U schrijft een brief met daarin in ieder geval:
  • uw naam en adres;
  • de datum waarop de aanvraag betrekking heeft (geboortedatum, huwelijksdatum of overlijdensdatum);
  • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs;
  • uw handtekening.
 • Aan de balie van de gemeente.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
 • Als u het afschrift of uittreksel voor iemand anders aanvraagt, moet u meerderjarig zijn en heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen.
 • Geld: u betaalt het afschrift of uittreksel met pin of contant.

Soorten afschriften en uittreksels

De gemeente maakt uittreksels bij:

 • geboorte;
 • huwelijk of partnerschapsregistratie;
 • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie;
 • overlijden.

Een uittreksel uit de burgerlijke stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

Afspraak maken