Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk of overlijden, vast in de registers van de burgerlijke stand. Heeft u een afschrift (volledige weergave van de feiten) of een uittreksel (beperkte inhoud) nodig voor bijvoorbeeld een pensioenverzekering of een nalatenschap? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Kosten

De kosten voor een uittreksel uit de burgerlijke stand zijn € 13,80 (2020)

Aanvragen

U kunt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand op 3 manieren opvragen:

 • Online via het formulier Uittreksel burgerlijke stand. U logt in met DigiD, betaalt met iDeal en krijgt het afschrift of uittreksel binnen 3 werkdagen thuisgestuurd.
 • Schriftelijk. U schrijft een brief met daarin in ieder geval:
  • uw naam en adres;
  • de datum waarop de aanvraag betrekking heeft (geboortedatum, huwelijksdatum of overlijdensdatum);
  • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs;
  • uw handtekening.
 • Aan de balie van de gemeente.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
 • Als u het afschrift of uittreksel voor iemand anders aanvraagt, moet u meerderjarig zijn en heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen.
 • Geld: u betaalt het afschrift of uittreksel met pin of contant.

Soorten afschriften en uittreksels

De gemeente maakt uittreksels bij:

 • geboorte;
 • huwelijk of partnerschapsregistratie;
 • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie;
 • overlijden.

Een uittreksel uit de burgerlijke stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

Afspraak maken